# پیش_دانشگاهی

سوالات جغرافیایی

بسمه الله  الرحمن الرحیم «جغرافیای عمومی پیش دانشگاهی » ۱-  مهمترین عناصر اقلیمی را نام برده دو مورد را توضیح دهید؟۲نمره ۲- تقسیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید