# جغرافیای_انسانی

سوالات جغرافیایی2

بسمه تعالی     «درس مبانی جغرافیای انسانی» ۱-اراتوستن چه خدماتی به علم جغرافیا نمود به طور کامل توضیح دهید؟۲نمره ۲-کدامیک از مورخان زیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید