سوالات جغرافیایی2

بسمه تعالی     «درس مبانی جغرافیای انسانی» ۱-اراتوستن چه خدماتی به علم جغرافیا نمود به طور کامل توضیح دهید؟۲نمره ۲-کدامیک از مورخان زیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

سوالات جغرافیایی

بسمه الله  الرحمن الرحیم «جغرافیای عمومی پیش دانشگاهی » ۱-  مهمترین عناصر اقلیمی را نام برده دو مورد را توضیح دهید؟۲نمره ۲- تقسیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید
بهمن 90
8 پست
دی 90
5 پست